Textruta: Välkommen till Stockholms 
Grafiska Faktors– och Tjänstemannaförenings 

Veteranklubb

 

Hej kollega!

 

 

Höstens program började med resan till Rhen-Moseldalen.

Vi var 56 personer som följde med. Ett utförligt referat och bilder från resan finns under fliken ”Reseskildringar” och fliken ”Bilder”.

 

Höstens program finner du under fliken ”Månadsträffar”.

 

När det gäller vårt besök på Stockholms slott, vill vi ha din anmälan så fort som möjligt och senast den 8 oktober.

 

Vi vill gärna ha dina synpunkter om våra olika program.

Du kan väl även komma med egna förslag om program och resor som du vill uppleva.

 

Maila/ring/SMS:a dina förslag till någon i styrelsen.

 

Välkommen till höstens begivenheter. Vi ses!

 

Styrelsen

Klubbens plusgirokonto:

439 34 82-7

 

 

Hemsidan redigerad senast

2018-09-18 Webbmaster:

Ingvar Wahlberg